čerpejte.cz

Dotace na čerpadlo
až 100 000 Kč

Vyřízení dotace zdarma

Možnost fixace ceny čerpadla

Jakou dotaci mohu získat a na co

Nová zelená úsporám >100 000 Kč na tepelné čerpadlo a nově také až 60 000 Kč na vytápění klimatizací

Nová zelená úsporám > až 100 000 Kč na tepelné čerpadlo a nově také až 60 000 Kč na vytápění klimatizací
 • Při výměně starého kotle na tuhá paliva (I. a II. emisní třídy), lokálního topidla nebo alespoň 2 roky starého elektrokotle či přímotopů získáte zpět až 50 % nákladů (max. 100 000 Kč).
 • Při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo, které ale musí sloužit i k ohřevu teplé užitkové vody s účinností alespoň A+, můžete získat až 50 000 Kč.
 • Nově máte možnost získat podporu i na vestavnou (splitovou) klimatizaci, pokud je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě, a to až 60 000 Kč.
 • O dotaci může požádat kdokoliv, bez omezení výše příjmů domácnosti.
 • O dotaci můžete požádat, pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného či bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu. 
 • Nevyhovující kotle a topidla na tuhá paliva je nutno nahradit novým zdrojem do 1. září 2024, kdy bude jejich provoz zakázán.

Proč si vybrat Daikin

 • Navrhneme řešení, které bude fungovat.
 • S námi dopředu víte, kolik zaplatíte.
 • Zdarma za vás vyřídíme dotaci.
 • Doporučíme vám spolehlivou montážní firmu.
 • Poskytujeme prodlouženou záruku na celý výrobek

Co se bude dít po vyplnění formuláře

 • Do 2 dnů se vám ozveme s detaily k nabídce.
 • Do e-mailu vám na základě vašich požadavků zašleme orientační cenovou nabídku na dodávku a montáž čerpadla.
 • Zjistíme, na jakou dotaci máte nárok, a vyřídíme ji za vás zdarma.

Jakou dotaci mohu získat a na co

Nová zelená úsporám >100 000 Kč na tepelné čerpadlo a nově také až 60 000 Kč na vytápění klimatizací

Nová zelená úsporám > až 100 000 Kč na tepelné čerpadlo a nově také až 60 000 Kč na vytápění klimatizací
 • Při výměně starého kotle na tuhá paliva (I. a II. emisní třídy), lokálního topidla nebo alespoň 2 roky starého elektrokotle či přímotopů získáte zpět až 50 % nákladů (max. 100 000 Kč).
 • Při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo, které ale musí sloužit i k ohřevu teplé užitkové vody s účinností alespoň A+, můžete získat až 50 000 Kč.
 • Nově máte možnost získat podporu i na vestavnou (splitovou) klimatizaci, pokud je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě, a to až 60 000 Kč.
 • O dotaci může požádat kdokoliv, bez omezení výše příjmů domácnosti.
 • O dotaci můžete požádat, pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného či bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu. 
 • Nevyhovující kotle a topidla na tuhá paliva je nutno nahradit novým zdrojem do 1. září 2024, kdy bude jejich provoz zakázán.

Výhody vytápění

Tepelným čerpadlem

Klimatizací

Tepelným čerpadlem

 • Spolehlivý zdroj vytápění i ohřevu teplé vody (i při ―25 °C)
 • Rychlá návratnost investice (5―7 let)
 • Ekologické řešení (75―80 % energie si bere z vnějšího prostředí)
 • Možnost získat na jeho pořízení dotaci (až 100 000 Kč)

Klimatizací

 • Naprosto dostačující zdroj tepla v energeticky úsporných rodinných domech
 • Velmi levný provoz při nižších pořizovacích nákladech
 • Pohodlné chlazení domů v létě
 • Možnost získat dotaci až 60 000 Kč

Často kladené otázky

Orientačně se cena tepelného čerpadla Daikin Altherma pohybuje od 190 000 Kč včetně DPH a montáže. Po návštěvě a důkladném posouzení současného stavu nemovitosti technikem naší instalační partnerské firmy připravíme konkrétní cenovou nabídku.

Vhodný typ tepelného čerpadla lze navrhnout prakticky pro každý dům. Předem je však třeba znát požadavky na vytápění domu a spotřebu teplé vody, i ve vztahu ke stávajícímu způsobu vytápění (radiátory, podlahové vytápění, elektrické konvektory apod.). Technik musí při své návštěvě vidět i rozvody elektřiny (jistič) a teplé vody. 

To je složitá otázka. Zvážit je potřeba hned několik hledisek:

 • technologii:
  • Nejčastěji se instaluje tepelné čerpadlo vzduch-voda (ale pokud k tomu máte vhodné podmínky, lze uvažovat i o tepelných čerpadlech voda-voda nebo země-voda).
  • Dražší vysokoteplotní tepelné čerpadlo (se kterým nemusíte měnit stávající otopná tělesa a rozvody) je vhodné do rekonstrukcí, zatímco nízkoteplotní tepelné čerpadlo je ideální do novostaveb.
  • Pro renovace a výměny je také vhodné tepelné čerpadlo typu monoblok, které nabízí vyšší výkon a širokou produktovou řadu. Není třeba další vnitřní jednotky a je tak ideálním řešením pro místa s omezeným prostorem. 
  • Je lepší vsadit na specializované tradiční výrobce. Daikin má s vývojem a výrobou tepelných čerpadel přes 90 let zkušeností. Jde o japonskou firmu, která pro své výrobky volí evropský design s částečně českou výrobou.
 • finance:
  • Vstupní náklady.
  • Očekávané provozní náklady a úspory (v porovnání se stávající spotřebou a účty za elektřinu nebo plyn).
  • Návratnost investice (aby se ve vašich konkrétních podmínkách čerpadlo zaplatilo co nejdříve). Tepelná čerpadla Daikin se „zaplatí“ obvykle do 7 let. Po celou tuto dobu se můžete těšit z prodloužené záruky na celý výrobek.
 • servis:
  • Zárukou kvality jsou firmy, které jsou na trhu dlouho, mají širokou síť montážních a servisních partnerů a poskytují na své výrobky prodlouženou záruku.
 • dotace:
  • Výrobek by samozřejmě měl být zahrnut na seznamu certifikovaných tepelných čerpadel pro jednotlivé dotační programy.

Na dotaci má nárok každý vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Rádi vám poradíme, o jakou dotaci
máte požádat a v jaké výši bude podpora ve vašem konkrétním případě. Stačí vyplnit formulář. 

Do dvou pracovních dní vám zavoláme a probereme s vámi všechny možnosti. Zjistíme stav vašeho domu/bytu a způsobu vytápění, navrhneme konkrétní řešení a další postup.

Na základě detailního zjištění informací o vašem projektu připravíme návrh smlouvy a podrobný rozpočet.

Pokud se rozhodnete pro tepelné čerpadlo Daikin, poradíme vám ohledně možnosti získání dotace a žádost o dotaci vám zdarma zpracujeme a vyřídíme.

Pak následuje samotná montáž včetně všech elektroinstalačních a topenářských prací a uvedení do provozu. Nastavíme optimální provozní parametry tepelného čerpadla a ukážeme vám, jak s ním zacházet. Předáme vám veškerou dokumentaci.

Tím pro nás práce samozřejmě nekončí. Na dodavatele čerpadla (našeho obchodního partnera) se můžete kdykoliv dál obracet. Např. pravidelné servisní prohlídky jsou podmínkou prodloužené záruky.

Nic se neděje. Zavolejte nám na 773 763 038 a my vám poradíme.

 • Pokud jste vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného či bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).
 • Pokud měníte starý neekologický kotel na tuhá paliva, lokální topidlo, elektrické vytápění nebo plynový kotel za nový zdroj vytápění a případně také ohřevu teplé vody.

Dotace NZÚ poskytuje maximálně 50 % oprávněných výdajů (nákup tepelného čerpadla pro teplovodní vytápění, ale i montáž nebo projekt), u rodinného domu je zastropována částkou 100 000 Kč, u bytové jednotky 30 000 Kč na jednotku.

Při výměně plynového kotle je dotace max. 45 000 Kč + 5 000 Kč na projektovou dokumentaci. 

Nově je možné požádat o dotaci i na tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, to znamená klimatizaci (která je primárním zdrojem vytápění) – 60 000 Kč v případě rodinného domu nebo 18 000 Kč na bytovou jednotku.

Výhodné je ale kombinovat více opatření z tohoto programu – od toho se pak odvíjí i výše bonusu.

Nárok mají všichni, kdo využijí tepelné čerpadlo kromě vytápění i na ohřev teplé užitkové vody (s
účinností alespoň A+ dle energetického štítku, který si můžete snadno vygenerovat na
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot12.html)

 • Daikin Altherma 3M s Daikin zásobníkem EKHWS300D3V3
 • Daikin Altherma 3 R s integrovaným zásobníkem, tak i s externím zásobníkem Daikin
  EKHWS300D3V3
 • Daikin Altherma 3 H MT s integrovaným zásobníkem, tak i s externím zásobníkem Daikin
  EKHWS300D3V3

Z NZÚ 5000 Kč na projektovou dokumentaci, která je pro tuto dotaci nezbytná (nutno doložit fakturu
za tuto projektovou dokumentaci v min. výši 5 000 Kč), a 45 000 Kč na tepelné čerpadlo samotné.

Pokud si vyberete tepelné čerpadlo Daikin, můžete se obrátit přímo na společnost EnergySim, která
za vás dotaci vyřídí.

Nic. Pokud si vyberete tepelné čerpadlo Daikin, hradí administrativní činnost spojenou s vyřízením
dotace společnost Daikin.

Hradit budete pouze 5 000 Kč na projektovou dokumentaci přímo společnosti EnergySim. Tato částka se vám ale vrátí – bude proplacena z dotace.

Příjem žádostí byl spuštěn 12. října na webu https://novazelenausporam.cz/

Při podání žádosti budete muset:

 • vyplnit formulář žádosti o podporu, 
 • mít doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla (tzv. revizi) a fotodokumentaci původního zdroje vytápění (tj. stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komín),
 • doklady prokazující vlastnický vztah k dané nemovitosti.
 • Při doložení realizace je potom nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle.
 • Pokud žádáte o dotaci na rekreační objekt (chatu nebo chalupu), musíte doložit, že ji trvale obýváte alespoň dva roky.

Ano, jestliže podáte žádost o dotaci před realizací a splníte podmínky programu, obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory, ve kterém se dozvíte, do kdy jsou vám finanční prostředky rezervovány.

Je to velmi individuální, záleží na vytíženosti konkrétních úřadů.

Podcasty

Podcast V oblacích

Jak ušetřit v domácnosti 2021

Blogerka Tereza Salte (Instagram @TerezaInOslo) zpovídala v říjnu 2021 Vladimíra Macháčka ze společnosti Daikin. Jak tepelné čerpadlo funguje? Za kolik let se vám tahle investice vrátí? Nebo jak požádat o dotaci? Tereza zároveň popisuje i svou zkušenost, čerpadlo v té době měli už skoro rok.

Podcast Refsite

Trh s tepelnými čerpadly 2022

Petr Kotek řeší s hostem svého podcastu, Vladimírem Macháčkem z Daikin, aktuální nedostatek tepelných čerpadel na trhu. Východiskem může být i vytápění klimatizací (tedy vlastně tepelným čerpadlem vzduch-vzduch), které dokáže významně snížit spotřebu zemního plynu.

Vybrané realizace

Zvažujete pořízení klimatizace jako zdroje vytápění a chlazení? Na stránce cerpejte.cz/klimatizace najdete všechny důležité informace o klimatizacích a dotacích.

Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o., Budějovická 778/3a 140 00 Praha 4-Michle, IČO: 480 39 497, DIČ: CZ48039497, společnost je zapsaná v obch. rejstříku Praha, odd. C, vložka 1553.

Copyright © Daikin